Informatie

 

Praktijkinformatie

Bereikbaarheid: ten aller tijde via het contactformulier onder tabblad contact,  mail: info@ont-wikkelen.com of telefoon: 06 22629719. Er wordt zo spoedig mogelijk op gereageerd.

Praktische bereikbaarheid: de praktijk is gemakkelijk bereikbaar per auto, op de kruising van de Oude Winterswijkseweg met de Heelweg  ga je de Heelweg op en rijdt de eerste oprit in. Daar is voldoende parkeerplek. Vanaf deze oprit is de praktijk goed herkenbaar door het naambord. 

Wanneer je de hoek omloopt, kom je bij de ingang van de praktijk.
Bij de ingang is een toilet. 

OV: wanneer je bij bushalte: Lichtenvoorde Mercatorstraat uitstapt, kom ik je daar op de afgesproken tijd met de auto ophalen. Wanneer je per trein reist, kan ik je ophalen op station Lichtenvoorde-Groenlo.

Bij vakanties of ziekte is waarneming gewaarborgd.

Je bent van harte welkom.

 

Contact met arts of specialist

Het spreekt voor zich dat je bij ernstige klachten jou arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en
dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van jouw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De therapeut is gehouden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.
De gegevens die van jou bewaard worden, dienen juist en volledig te zijnen worden alleen gebruikt
voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Informatie over de WBP kun je vinden via volgende link: WBP.

Binnen de praktijk worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor:
– het verzorgen van goede natuurgeneeskundige zorg en hulpverlening; de financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt dan wel diens zorgverzekeraar.
– waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van facturen; het voeren van doelmatig beheer en beleid binnen de praktijk.

Je hebt het recht om inzage te verzoeken in jouw persoonsgegevens en dossier.
Je dient schriftelijk, voorzien van een datum, jouw persoonsgegevens en handtekening aan de verantwoordelijke, in dit geval de eigenaar van de praktijk, te vragen hoe deze jouw persoonsgegevens verwerkt.
Nadat de schriftelijke aanvraag is ontvangen, is de verantwoordelijke verplicht
binnen vier weken een overzicht van de gegevens te verstrekken.
De verantwoordelijke kan om moverende redenen weigeren aan het verzoek om inzage te voldoen.

 

Klachtenregeling

Mocht het een keer voorkomen dat je na een behandeling nog vragen hebt, of iets op te merken hebt over de behandelwijze neem dan contact op met de praktijk en leg jouw probleem voor.
Er wordt dan samen gekeken naar een antwoord op jouw vragen en opmerkingen.

Mocht je hierna niet tevreden zijn, dan kun je contact opnemen met de beroepsvereniging LVNG.
De LVNG kent een speciale klachtenregeling, voor informatie kun je de volgend link gebruiken: https://www.lvnt.nl/klachten

 

Rechten en plichten

Om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn de belangrijkste rechten en plichten van zowel cliënt als zorgverlener vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst tussen hen.   

De zorgvrager heeft een aantal plichten:
A De cliënt moet de zorgverlener duidelijk en volledig informeren, zodat deze   een goede (werk)diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven
B De cliënt dient zo veel mogelijk met de zorgverlener mee te werken en binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen.

1. De cliënt heeft recht op informatie over de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling
en over eventuele alternatieve behandelingen.
Deze informatie moet in begrijpelijke taal gegeven worden, zodat de zorgvrager daarmee een weloverwogen beslissing kan nemen.
De zorgvrager beslist zelf of hij/zij al dan niet door de zorgverlener wordt behandeld.