Tarieven

 

De kosten van een intake zijn € 25,- en duurt maximaal 1 uur. Tijdens de intake is er  ruimte voor kennismaking, bekendmaken van uw hulpvraag en uitleg van de werkwijze.
Hierna besluit je of je bij Praktijk Ont-Wikkelen verder wilt gaan.

De kosten van een consult zijn € 58,- per uur .

Een consult voor volwassenen duurt 1 tot 1,5 uur.

Een evaluatie vindt plaats na jouw afgeronde traject.
Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

 

Voorwaarden

 

Betaling bij voorkeur via de bank, binnen 14 dagen na factuurdatum.

Afspraken behoren minimaal 24 uur van tevoren afgemeld te worden.
Bij een latere annulering, wordt 50% van de ingeplande consult-tijd in rekening gebracht.

Een vervolgconsult zal pas doorgang vinden, wanneer het voorgaande is voldaan.

 

 

Vergoeding door zorgverzekeraar

 

De praktijk is aangesloten bij Beroepsvereniging LVNT, RBCZ/TCZ en het SCAG.

Consulten worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering.

Raadpleeg voor actuele informatie over de hoogte van de vergoedingen de website van jouw zorgverzekeraar.